logo artelier

Restauratie atelier, conservatie en restauratie van kunstwerken

olieverf op doek na restauratie
olieverf op doek na restauratie

Restauratie technieken :

Art'elier stelt een restauratie voor die voldoet aan het handvest van Venetië. Het originele materiaal wordt zo veel mogelijk behouden en elke handeling is omkeerbaar.

Onze restauratie streft naar het behoud en de leesbaarheid van het werk.

Beschrijving van het werk :

Opmaken van een restauratie rapport met foto's, met voorstellen van restauratie en kostenraming.

 • Microscopisch onderzoek van de drager, de preparatie laag en de verf.
 • Fysisch en chemisch onderzoek.
 • Onderzoek naar auteurs en geschiedenis.

Restauratietechnieken :

 • Reiniging
 • Vernisafname
 • Reparatie van scheuren en gaten in de doeken
 • Reparatie van breuken en barsten in panelen
 • Doubleren en verstevigen van de dragers
 • Opvullen van lacunes
 • Retouches
 • Vernissen
 • Behandeling tegen parazieten en schimmels
 • Reparatie van beelden (hout, gips, harsen...)